Brian reads a newpeper/newspeper/newspaper every day.

Ghi bàn 0/0 (0%)

Brian reads a __ every day. a. newpeper b. newspeper c. newspaper

Câu đố miễn phí mỗi ngày

Justlearn tạo ra hàng trăm câu đố mỗi tháng. Mỗi bài kiểm tra được thực hiện cho bạn để học tiếng Anh theo cách hiện đại. Mỗi người có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của họ bằng cách sử dụng tài liệu của chúng tôi miễn phí. Cộng đồng Justlearn chào đón bất kỳ thành viên mới nào.

Hàng trăm gia sư và giáo viên sẵn sàng cung cấp dạy kèm riêng. Các bài học được tùy chỉnh theo trình độ và phong cách học tập của bạn. Giáo viên hỗ trợ bạn sử dụng trò chuyện video. Hãy thử lớp học Justlearn và trải nghiệm học tập cá nhân.

Xem giáo viên và giáo viên tiếng Anh