Trở nên thông thạo ngôn ngữ

Trải nghiệm các bài học trực tiếp từ giáo viên bản ngữ và tham gia cộng đồng Justlearn cho người học ngôn ngữ.

Tiếng Anh người dạy kèm (220)

Tiếng Đan Mạch người dạy kèm (33)

Tiếng Tây Ban Nha người dạy kèm (20)

Tiếng Swahili người dạy kèm (16)

Tiếng Ả Rập người dạy kèm (9)

Tiếng An-ba-ni người dạy kèm (9)

Tiếng Yoruba người dạy kèm (9)

Tiếng Nam Phi người dạy kèm (8)

Tiếng Pháp người dạy kèm (6)

Tiếng Uđu người dạy kèm (5)

Tiếng Việt người dạy kèm (5)

Tiếng Đức người dạy kèm (4)

Tiếng Ba Tư người dạy kèm (4)

Tiếng Hàn người dạy kèm (4)

Tiếng Malayalam người dạy kèm (4)

Tiếng Nga người dạy kèm (4)

Tiếng Bengali người dạy kèm (3)

Tiếng Hindi người dạy kèm (3)

Tiếng Iceland người dạy kèm (3)

Tiếng Abkhazia người dạy kèm (2)

Tiếng Amharic người dạy kèm (2)

Tiếng Bulgaria người dạy kèm (2)

Tiếng Marathi người dạy kèm (2)

Tiếng Malaysia người dạy kèm (2)

Tiếng Hà Lan người dạy kèm (2)

Tiếng Bồ Đào Nha người dạy kèm (2)

Tiếng Avestan người dạy kèm (1)

Tiếng Bafut người dạy kèm (1)

Tiếng Cebuano người dạy kèm (1)

Tiếng Croatia người dạy kèm (1)

Tiếng Armenia người dạy kèm (1)

Tiếng Igbo người dạy kèm (1)

Tiếng La-tinh người dạy kèm (1)

Tiếng Lít-va người dạy kèm (1)

Tiếng Malagasy người dạy kèm (1)

Tiếng Nyanja người dạy kèm (1)

Tiếng Pashto người dạy kèm (1)

Tiếng Rundi người dạy kèm (1)

Tiếng Shona người dạy kèm (1)

Tiếng Serbia người dạy kèm (1)

Tiếng Telugu người dạy kèm (1)

Tiếng Thái người dạy kèm (1)

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ người dạy kèm (1)

Tiếng Uzbek người dạy kèm (1)

Tiếng Wolof người dạy kèm (1)

Bắt đầu

Cách hoạt động của Justlearn

Xem hồ sơ gia sư cho kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục.

Các bài học sách với gia sư cho ngân sách, phong cách học tập và tính cách của bạn.

Truy cập vào lớp học Justlearn và bắt đầu học.